Monthly Archives: Tháng Bảy 2022

Máy đếm tiền Xiudun có chính sách bảo hành

Máy đếm tiền xiudun dùng để biết chắc số liệu tiền giấy lướt qua kẻ hở tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời giờ cũng sàng lọc tiền giả và rung một hồi chuông cảnh báo cho người dùng để chọn lựa các đồng tiền giả. Về ý tưởng sáng […]

Máy đếm tiền Xiudun đếm nhanh chính xác

Máy đếm tiền xiudun dùng để nắm chắc số lượng tiền giấy trôi qua khe hở tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời nay cũng loại ra được tiền giả và rung một hồi chuông cảnh báo cho nhân viên để chọn lựa các giấy tiền giả. Về ý tưởng […]

Máy đếm tiền Xiudun đếm số lượng lớn

Máy đếm tiền xiudun dùng để biết chắc con số tiền giấy lướt qua khe hở tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời giờ cũng kiểm tra tiền giả và thông báo cho người sử dụng để phân loại các giấy tiền giả. Về thiết kế bây giờ thì máy […]

Đại lý cung cấp Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM

1.) Deionization Resin (Đại lý cung cấp Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM) Hạt Resin này là hổn hợp đồng nhất về sự trao đổi giửa Ion acid mạnh H+ với nhựa trao đổi ion kiềm mạnh OH-. Đó là đặc điểm chủ yếu về khả năng trao đổi Ion cao. Bột Resin […]

Đại lý phân phối Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM

1.) Deionization Resin (Đại lý phân phối Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM) Hạt Resin này là hổn hợp đồng nhất về sự trao đổi giửa Ion acid mạnh H+ với nhựa trao đổi ion kiềm mạnh OH-. Đó là đặc điểm chủ yếu về khả năng trao đổi Ion cao. Bột Resin […]

Đơn vị bán Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM

1.) Deionization Resin (Đơn vị bán Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM) Hạt Resin này là hổn hợp đồng nhất về sự trao đổi giửa Ion acid mạnh H+ với nhựa trao đổi ion kiềm mạnh OH-. Đó là đặc điểm chủ yếu về khả năng trao đổi Ion cao. Bột Resin không […]

Đơn vị cung cấp Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM

1.) Deionization Resin (Đơn vị cung cấp Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM) Hạt Resin này là hổn hợp đồng nhất về sự trao đổi giửa Ion acid mạnh H+ với nhựa trao đổi ion kiềm mạnh OH-. Đó là đặc điểm chủ yếu về khả năng trao đổi Ion cao. Bột Resin […]

Đơn vị phân phối Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM

1.) Deionization Resin (Đơn vị phân phối Hỗn hợp trao đổi ion cho máy EDM) Hạt Resin này là hổn hợp đồng nhất về sự trao đổi giửa Ion acid mạnh H+ với nhựa trao đổi ion kiềm mạnh OH-. Đó là đặc điểm chủ yếu về khả năng trao đổi Ion cao. Bột Resin […]

Máy đếm tiền Xiudun mẫu mã sang trọng

Máy đếm tiền xiudun dùng để nắm chắc lượng tiền giấy chạy qua lối tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại hiện nay cũng lọc được tiền giả và rung một hồi chuông cảnh báo cho người dùng để chọn lọc ra các tờ tiền giả. Về ý tưởng sáng tạo […]

Máy đếm tiền Xiudun bền

Máy đếm tiền xiudun dùng để nắm chắc số lượng tiền giấy lọt qua khe kiểm tra tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại hiện nay cũng sàng lọc tiền giả và rung một hồi chuông cảnh báo cho người kiểm tiền để loại ra các tờ tiền giả. Về ý tưởng […]